Nie warto czekać ze złożeniem doniesienia o niealimentacji.

Wyniki pokazują, że złożenie doniesienia o niealimentacji pomaga odzyskać to co należne dzieciom od rodzica. W artykule tym również znajdziemy wzmiankę o kolejności zwracania przez komornika wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych, wypłacanych uprawnionym przez Fundusz Alimentacyjny.