Jak rozumieć ostatni wyrok TSUE ws. frankowiczów?

“Dostrzegam potrzebę odniesienia się przez Sąd Najwyższy i do tej sprawy, i do kolejnych, które na pewno będą. Dopiero uchwała SN przyniesie nam odpowiedź na pytanie, jak powinno się w Polsce odczytywać wyrok TSUE. Im szybciej któryś z sądów powszechnych zada pytanie prawne Sądowi Najwyższemu, tym lepiej”,takie zdanie wyraził Pan Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. W artykule z Gazety Prawnej z dnia 15 października 2019r., “SA: Kredyt frankowy to kredyt złotowy”.

W odpowiedzi na oczekiwania Pana wiceprezesa autor artykułu wskazuje następujące trzy możliwe warianty dla kredytobiorców:

  1. stwierdzenie nieważności umowy (strony oddają sobie wzajemnie to, co wzięły od drugiej – czyli kredytobiorca musi od razu oddać dużą kwotę bankowi, ale jednocześnie kwota ograniczona jest do tej z chwili brania kredytu, a nie dzisiejszej, zaś dotychczasowe wpłaty mogą być przeznaczone na jednorazowy zwrot kredytu),
  2. według drugiego kredyt po przekształceniu w złotowy oprocentowany będzie stawką LIBOR,
  3. ostatnia możliwość to ta, że kredyt okaże się darmowy.